SPESIALE REëLINGS

 1. Doop

  Registreer by die kerkkantoor drie maande voor die doop bedien word.

 2. Huwelike

  Reël vroegtydig met u lereaar en bespreek by die kerkkantoor.

 3. Huisbesoek

  Reël direk met die betrokke leraar of maak ‘n afspraak deur die kerkkantoor.

 4. Begrafnis of Verassing

  Ons innige simpatie met die afsterwe van u geliefde. Indien u ’n begrafnis / roudiens / gedenkdiens wil reël, KLIK HIER vir die nodige inligting. KLIK HIER vir meer inligting oor verversings tydens die begrafnis. 

 • Hiérdie keer …
  Lees Psalm 17. Elke stap van my was vas op die koers wat U aangewys het. My voete het nie daarvan afgewyk nie (v 5). Here, ek sweer: Hiérdie keer is my hande skoon! En U weet dit, want U het mos self kom kyk. Wanneer ek slaap, en U onbevange my doen en late […]