SPESIALE REëLINGS

 1. Doop

  Registreer by die kerkkantoor drie maande voor die doop bedien word.

 2. Huwelike

  Reël vroegtydig met u lereaar en bespreek by die kerkkantoor.

 3. Huisbesoek

  Reël direk met die betrokke leraar of maak ‘n afspraak deur die kerkkantoor.

 4. Begrafnis of Verassing

  Ons innige simpatie met die afsterwe van u geliefde. Indien u ’n begrafnis / roudiens / gedenkdiens wil reël, KLIK HIER vir die nodige inligting. KLIK HIER vir meer inligting oor verversings tydens die begrafnis. 

 • U lieflike woning
  Lees Psalm 84:1-4. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here; met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God (v 3). Hoe lieflik is u woning, Here! Hoe goed om daarheen te gaan, hoe heerlik om daarbinne te wees. Die koesterende koelte, die skoon stilte. Hoe smag ek daarna […]